Retur & vilkår

 1. Formål for vilkår

Vilkårene som etterfølger har til formål å informere og tydeliggjøre hvilke betingelser kunde tilslutter seg til i forbindelse med kjøp av produkter gjennom denne nettbutikken.

Salgsbetingelsene gjelder for salg av alle varer, produkter og tjenester som kjøpes fra domenet identifisert øverst på dokumentet.
Aksept av vilkårene sammen med din bestilling et samlet avtalegrunnlag for kjøpet. Dette bekreftes med en ordrebekreftelse.

 1. Parter & roller
 • Vår Dugnad
 • Dugnadstaker
 • Kunde av dugnadstaker

Når en kunde gjør et kjøp i en dugnadsbutikk kjøper vedkommende varen av gruppen eller organisasjonen som gjennomfører dugnad. Klubben man handler fra står tydelig på nettsidens startside.

Dugnadstaker kjøper varene fra vår dugnad som da overtar ansvaret for produksjon og utsending av varere.

Vår Dugnad utbetaler gode deler av profitten ved salg av et produkt.
Vi har gjort det enkelt og synlig hvor mye av salgsprisen per produkt som er fortjeneste til dugnadstaker.

 1. Levering

Vårdugnad har en standard leveringstid på 1 uker i hele landet.

Frakt dekkes av kjøper og legges til ved betaling på nettsiden.

 1. Uforutsette hendelser

Ved uforutsette hendelser, vil kunden bli informert om mulige lange leveringstider ved kassen i butikk. Kontaktperson hos dugnadstaker vil få beskjed via telefon, sms eller mail.


Det må tas forbehold om at om at det grunnet den pågående pandemien kan forekomme lenger leveringstider. (22.12.2021)

 1. Angrerett

Ved ønske om å returnere en kjøpt vare må vårdugnad gis beskjed via mail retur@vardugnad.no.
Beskjed om dette må sendes senest 14 dager etter at varen er mottatt.

For at retur og full refusjon skal være mulig må følgende kriterier oppfølges:
*Alle produkter må være innpakket i originalemballasjen.

*Alle produkter må være uten merker eller tegn på uoriginal tilstand.

*Kjøper står ansvarlig for håndtering og kostnader i forbindelse med retur.

 1. Retur

Hvis varen er defekt tar vi tilbake produktet og refunderer ditt kjøp, om dette er ønsket.

Alle varer skal testes ved mottak og eventuell reklamasjon for defekt vare må sendes til mail: retur@vardugnad.no.

Om en kunde refunderer eller hever kjøp får ikke dugnadstaker utbetalt dugnadsprovisjon for gjeldende ordre.
Vi ber om at alle produkter sjekkes ved mottakelse. Hvis vi ikke hører noe innen 14 dager fra mottak regnes varen som testet og kjøpt.

Eventuelle kostnader i forbindelse med retur dekkes av kjøper.

 1. Kundeklubb

Vår Dugnad kundeklubb er en kundeklubb hvor alle som kjøper via våre nettsider tilknyttet domenet vardugnad.no, er medlem av.

Man kan melde seg ut av kundeklubben når som helst ved å ta kontakt med kk@vardugnad.no

Som en del av kundeklubben vil du få eksklusive tilbud, rabatter, nyheter, og muligheten til å støtte andre formål i fremtiden, herunder også generell markedsføring.

I forbindelse med kundeklubben lagrer vi følgende personopplysninger: navn, mail og telefonnummer(?).

 1. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.

Hvis dette ikke fører frem bes kunde om å kontakte Forbrukerrådet.
Alle tvister skal løses etter norsk rett.
Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor. Foreslår Jæren Tingrett.


Innholdet bekreftes lest, forstått, og samtykket til via avkryssing i boks ved utsjekk i våre nettbutikker.